Històric de notícies publicades

Aquest és el llistat de totes les notícies publicades al web, ordenades crònologicament de més recents a més antigues. Fes 'clic' al títol d'una notícia per llegir-ne més sobre ella.La Junta General de la societat municipal GUSAM s.a. es va reunir aquest passat dijous 30 de juny, en sessió ordinària, per aprovar la memòria, els comptes anuals i la...
Dimecres, 03-08-2016
Error al visualitzar la imatge
El passat dimarts 3 de maig, personal d'Aigües d'Arenys va realitzar una visita guiada per les instal·lacions adscrites al servei d'aigua i clavegueram, amb Regidors/es i...
Dimecres, 11-05-2016
Error al visualitzar la imatge
Des de l’Escola Bressol Municipal “La Petjada” creiem que és molt important estar oberts a noves experiències i nous punts de vista per tal de poder anar creixent en...
Dimarts, 10-05-2016
Error al visualitzar la imatge
Aquest passat mes de febrer, el personal d'Aigües d'Arenys ha portat a terme una actuació de renovació de la xarxa de subministrament d'aigua potable del passatge de...
Dijous, 10-03-2016
Error al visualitzar la imatge
Durant l'any 2015 l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va publicar l'estudi “Observatori del preu de l'aigua de Catalunya”. Aquest estudi calcula un preu...
Dimarts, 19-01-2016
Error al visualitzar la imatge
Aigües d’Arenys recorda a tots els vilatans i vilatanes que es troben en una situació econòmica desfavorable, que durant el primer trimestre de l'any 2016 (gener,...
Dilluns, 11-01-2016
Error al visualitzar la imatge
Aquest mes de setembre, Aigües d'Arenys ha realitzat actuacions preventives de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram. Arran de les obres d'urbanització de la...
Dimecres, 30-09-2015
Error al visualitzar la imatge
A finals del mes de juny passat, Aigües d’Arenys va rebre la visita d'un tècnic del servei de d'abastament d'aigua de la ciutat de  Francisco de Orellana, Equador...
Dijous, 20-08-2015
Error al visualitzar la imatge
La Junta General de la societat municipal GUSAM s.a. es va reunir aquest passat dilluns 8 de juny, en sessió ordinària, per aprovar la memòria, els comptes anuals i la distribuci...
Dimecres, 01-07-2015
Publicació del Plec de Clàusules Administratives particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques particulars que regulen el subministrament d'energia elèctrica i gas...
Dimecres, 27-05-2015