UA26 Urbanització Aiguaviva

GUSAM s.a. va ser declarada administració actuant per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en data 24 de juliol de 2008.

Actualment es troben aprovats inicialment tant el projecte de reparcel·lació com el d'urbanització.

Es poden veure algunes fotografies de l'estat actual de la urbanització clicant aquí

Arenys de Munt, juny 2016