Projectes

GUSAM s.a. va ser declarada administració actuant per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en data 24 de juliol de 2008.

Actualment es troben aprovats inicialment tant el projecte de reparcel·lació com el d'urbanització.

Es poden veure algunes fotografies de l'estat actual de la urbanització clicant aquí

Arenys de Munt, juny 2016

Des de GUSAM s.a. es va realitzar la tramitació necessària per tal que l'edifici de la Cooperativa passés a titularitat municipal.

Amb posterioritat es va encarregar un projecte constructiu el qual es troba acabat així com també adaptat al nou CTE.

En l'actualitat s'estan estudiant fórmules de finançament per a l'execució d'aquest projecte.

Arenys de Munt, a 31 de desembre de 2009

La Deixalleria municipal d´Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta es troba situada al Carrer Can Bernat 65, del polígon industrial Torrent d´en Puig, a Arenys de Munt.

Memòria d'explotació de la deixalleria 2015

Calendari de la deixalleria 2017

Aigües d'Arenys va iniciar la seva activitat l'1 d'octubre de 2011.

S'està treballant en el desenvolupament d'una pàgina web pròpia: www.aiguesdarenys.cat

  2007

2008

  2010 - 2011

 

imatgeL'any 2008 va finalitzar la construcció d'una nau situada a la zona Industrial de Can Victoriano.
 
Actualment GUSAM s.a. gestiona en règim de lloguer, dues activitats industrials en aquest recinte.
 
Arenys de Munt, juny 2016

GUSAM s.a. va ser declarada administració actuant per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en data 01/02/05.

imatge

El Pla Parcial va aprovar-se definitivament per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt el 16 de gener de 2007.

La situació dels treballs és la següent:

Projecte de reparcel·lació: s'ha aprovat inicialment el projecte. Actualment s'està en procés de resolució de les al·legacions presentades i tramitant l'aprovació definitiva.

Projecte d'urbanització: Els treballs es troben aprovats definitivament.

Arenys de Munt, octubre de 2010

GUSAM s.a. va ser declarada administració actuant per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en data 15/05/07, tot i que aquest acord quedava condicionat a l'aprovació d'una modificació puntual del Pla General en tràmit.

imatgeAquesta modificació puntual va aprovar-se per part de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat en data 29/01/09.

Els treballs inicials de redacció del Pla Parcial s'iniciaran en el moment en què es disposi de dotació pressupostària.

Arenys de Munt, octubre de 2010

GUSAM s.a. va ser declarada administració actuant per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en data 07/10/2003.

imatgeEl Pla Parcial d'aquest sector va aprovar-se definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 13 de desembre de 2007.

El projecte de reparcel·lació va aprovar-se definitivament per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en data 21 de juliol de 2008 i va ser inscrit al Registre de la Propietat d'Arenys de Mar el mes d'agost de 2009.

El projecte d'urbanització també esta finalitzat. L'aprovació definitiva es va realitzar el dia 21 de juliol de 2009.

Actualment s'està treballant de forma consensuada entre GUSAM s.a., una representació dels propietaris del sector i l'Ajuntament d'Arenys de Munt en l'optimització del projecte d'urbanització, en el marc d'un conveni urbanístic de col·laboració entre totes les parts.

(Podeu accedir a més noticies del sector)

imatgeAl llarg de l'any 2008 i 2009 van efectuar-se les obres d'urbanització del sector. Aquesta unitat d'actuació es troba recepcionada per l'Ajuntament i tancada definitivament.

Arenys de Munt, maig 2015

Vegeu més noticies de l'UA7 Rial de la Rectora

GUSAM s.a. va ser declarada administració actuant en aquest sector per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en data 04/11/04.
 

imatge

 A 31 de desembre de 2009 s'havien finalitzat tots els tràmits administratius previs per a poder procedir a l'adjudicació de les obres.

Posteriorment es van modificar els projectes per tal de preservar les cases de Can Globus. El nou projecte de reparcel·lació es troba aprovat i inscrit en el Registre de la Propietat. El nou projecte d'urbanització també es troba aprovat definitivament.

Durant l'any 2015, i coincidint amb les obres d'urbanització de la Riera, s'ha realitzat una fase prèvia d'obres d'urbanització a la UA10. L'execució de la resta del projecte resta a l'espera de consensuament amb la propietat.

Arenys de Munt, juny 2016

GUSAM s.a. va ser declarada administració actuant per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en data 03/02/04.

El Pla Parcial i el projecte bàsic d'urbanització d'aquest sector varen aprovar-se definitivament per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 13 de novembre de 2007.

La situació dels treballs a 31 de desembre de 2009 era la següent:

  • Projecte de reparcel·lació: En curs
  • Projecte d'obres complementàries: Pendent de dotació pressupostària.
  •  

Arenys de Munt, octubre de 2010

Contingut sindicat