B2 Can Xicoi

GUSAM s.a. va ser declarada administració actuant per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en data 01/02/05.

imatge

El Pla Parcial va aprovar-se definitivament per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt el 16 de gener de 2007.

La situació dels treballs és la següent:

Projecte de reparcel·lació: s'ha aprovat inicialment el projecte. Actualment s'està en procés de resolució de les al·legacions presentades i tramitant l'aprovació definitiva.

Projecte d'urbanització: Els treballs es troben aprovats definitivament.

Arenys de Munt, octubre de 2010