UA5 Can Có1

GUSAM s.a. va ser declarada administració actuant per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en data 15/05/07, tot i que aquest acord quedava condicionat a l'aprovació d'una modificació puntual del Pla General en tràmit. Aquesta modificació puntual va aprovar-se per part de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat en data 29/05/08.

Actualment la situació dels treballs és la següent:

  • Projecte de reparcel·lació: Es troba aprovat definitivament i inscrit al registre de la propietat d'Arenys de Mar.
  • El projecte d'urbanització es troba aprovat en la seva fase inicial.

Arenys de Munt, juny 2016

Vegeu més noticies de la UA5 Can Co1