B5 Rial dels Ruals

GUSAM s.a. va ser declarada administració actuant per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en data 07/10/2003.

imatgeEl Pla Parcial d'aquest sector va aprovar-se definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 13 de desembre de 2007.

El projecte de reparcel·lació va aprovar-se definitivament per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en data 21 de juliol de 2008 i va ser inscrit al Registre de la Propietat d'Arenys de Mar el mes d'agost de 2009.

El projecte d'urbanització també esta finalitzat. L'aprovació definitiva es va realitzar el dia 21 de juliol de 2009.

Actualment s'està treballant de forma consensuada entre GUSAM s.a., una representació dels propietaris del sector i l'Ajuntament d'Arenys de Munt en l'optimització del projecte d'urbanització, en el marc d'un conveni urbanístic de col·laboració entre totes les parts.

(Podeu accedir a més noticies del sector)