UA10 Rambla de l'Eixample

GUSAM s.a. va ser declarada administració actuant en aquest sector per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en data 04/11/04.
 

imatge

 A 31 de desembre de 2009 s'havien finalitzat tots els tràmits administratius previs per a poder procedir a l'adjudicació de les obres.

Posteriorment es van modificar els projectes per tal de preservar les cases de Can Globus. El nou projecte de reparcel·lació es troba aprovat i inscrit en el Registre de la Propietat. El nou projecte d'urbanització també es troba aprovat definitivament.

Durant l'any 2015, i coincidint amb les obres d'urbanització de la Riera, s'ha realitzat una fase prèvia d'obres d'urbanització a la UA10. L'execució de la resta del projecte resta a l'espera de consensuament amb la propietat.

Arenys de Munt, juny 2016