B1 Riera de Sobirans

GUSAM s.a. va ser declarada administració actuant per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en data 03/02/04.

El Pla Parcial i el projecte bàsic d'urbanització d'aquest sector varen aprovar-se definitivament per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 13 de novembre de 2007.

La situació dels treballs a 31 de desembre de 2009 era la següent:

  • Projecte de reparcel·lació: En curs
  • Projecte d'obres complementàries: Pendent de dotació pressupostària.
  •  

Arenys de Munt, octubre de 2010