La Cooperativa

Des de GUSAM s.a. es va realitzar la tramitació necessària per tal que l'edifici de la Cooperativa passés a titularitat municipal.

Amb posterioritat es va encarregar un projecte constructiu el qual es troba acabat així com també adaptat al nou CTE.

En l'actualitat s'estan estudiant fórmules de finançament per a l'execució d'aquest projecte.

Arenys de Munt, a 31 de desembre de 2009