GUSAM s.a. ha facilitat l'obtenció d'un nou equipament per Arenys de Munt

Les gestions realitzades per part de GUSAM s.a. en tant que administració actuant en el sector UA5 Can Co1, han permès que s'aprovés definitivament el projecte de reparcel·lació de la UA5.

D’aquesta forma també s’ha  pogut realitzar la inscripció al registre de la propietat de la finca on hi ha l’edifici que va preveure’s destinar per a l’anomenat hotel d’entitats. Actualment, l’Ajuntament d’Arenys de Munt ja n'és propietari.

A més, d’acord amb el contingut del conveni que va signar-se en el seu moment entre l'Ajuntament i els anteriors propietaris, a partir de la inscripció registral aquests aportarien uns recursos econòmics per a poder realitzar les primeres reformes d’adequació.

Arenys de munt, 25 d'octubre de 2010

Dissabte, 27 Novembre, 2010 - 15:42
Error al visualitzar la imatge