Estat d'alguns dels carrers i serveis (UA26 Urb. Aiguaviva)

Els projectes de reparcel·lació i d'urbanització que s'estan desenvolupant, corresponents a la Urbanització Aiguaviva, intervindran en la resolució d'aspectes com els que es poden apreciar a les fotografies adjuntes.