Perfil del contractant

L'empresa municipal Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt (GUSAM), SA, publiquem la resolució d'adjudicació del concurs de subministrament elèctric 2013-2014. Podeu veure la resolució clicant a sobre:

Resolució d'adjudicació concurs subministrament elèctric.

GUSAM, conjuntament amb el CONGIAC (Consorci per a la Gestió Integral de l'Aigua a Catalunya), ha obert el període per a la presentació d'ofertes per a l'adjudicació del contracte de subministrament d'energia elèctrica.

Les ofertes es poden presentar fins el 21 de maig de 2013 a la seu del CONGIAC, Carrer Comte Urgell, 282, Principal B, 08036 de Barcelona, de 9:00h a 14:00h.

Aquí podeu descarregar-vos els plecs particulars:

Si vostè està interessat en enviar-nos una instància, ens la pot fer arribar per correu ordinari, per fax o al nostre correu electrònic: gusam@arenysdemunt.cat , tot indicant el motiu de la seva petició.

Per això, posem a la seva disposició un model de formulari que pot trametre directament a:

En el perfil del contractant trobareu informació relativa al plec de clàusules administratives generals i els plecs model de clàusules administratives particulars de Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt s.a.

El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions municipals de contractes d'obres.

Les persones interessades a participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran en el perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, així com informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.
 
Per a més informació pot consultar la següent documentació:
Contingut sindicat