ACTUACIÓ DE RENOVACIÓ DE CANONADA AL CARRER PRIMER DE MAIG

Durant els mesos de març i abril, Aigües d'Arenys ha realitzat una obra a la xarxa d’abastament d’aigua per tal de substituir gairebé 200 metres de canonada al carrer Primer de Maig.

L'actuació ha consistit en la substitució de la canonada de PVC de diàmetre 50 mm per nova canonada de Polietilè d'Alta Densitat (PEAD) de diàmetre 75 mm i 16 atmosferes de pressió nominal. Per fer-ho s'ha obert rasa a la vorera de 40 cm d'amplada i 60 cm de fondària fins a arribar a la canonada existent.

La intervenció s'ha desenvolupat en dues fases. En la primera s'ha treballat en la substitució de 125 metres de canonada a la vorera dels parells i, un cop enllestida aquesta, s'ha actuat en la vorera dels imparells i s'han substituït 70 metres més de canonada. En aquesta vorera, a més, s'hi ha instal·lat una nova vàlvula de seccionament.

D'aquesta manera tota la canonada d'aquest carrer ja es de Polietilè de pressió nominal 16 atmosferes i ja no hi queda cap tram de canonada de PVC.

Durant l'actuació, i en coordinació amb els serveis tècnics municipals, s'ha aprofitat per renovar uns 20 metres complets de vorera (incloent les vorades i els guals pertinents).

Aquesta actuació al carrer Primer de Maig es trobava prevista en el Pla Director de la xarxa d'abastament, considerant-la de prioritat alta degut a la quantitat de fuites i avaries que s'hi havien produït al llarg dels darrers anys.

L’obra s'ha desenvolupat amb personal propi d'Aigües d'Arenys pel que fa a la part hidràulica i amb una empresa especialitzada per la part d'obra civil, a banda de l’habitual coordinació amb la brigada de neteja de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

Divendres, 28 Abril, 2017 - 13:35
Error al visualitzar la imatge
AdjuntMida
imatge02.jpg38.29 KB
imatge03.jpg51.7 KB
imatge04.jpg32.5 KB