ACTUACIONS NETEJA DE DIPÒSITS, MANTENIMENT I MILLORA AL DIPÒSIT CREUETA

Durant els darrers mesos el personal d'Aigües d'Arenys ha estat realitzant les neteges dels 6 dipòsits de la xarxa de subministrament d'aigua potable de titularitat municipal.

Concretament, els dipòsits d'Aiguaviva, la Creueta, l'Ajup-Puntaire, Borrell, Sant Carles i Cornell, han estat higienitzats amb l'ajut d'una empresa especialitzada i homologada per a aquestes tasques.

En la majoria dels casos per poder fer l’actuació s'ha hagut de suspendre el subministrament d'aigua als veïns i veïnes de les diverses zones, mentre que pels dipòsits Cornell i Aiguaviva s’ha utilitzat un bypass del dipòsit, preparat per a aquests casos.

A partir d'ara aquestes neteges s'hauran d’efectuar de manera periòdica. Per aquest motiu des d'Aigües d'Arenys es preveu instal·lar bypass almenys en 2 dipòsits més i d'aquesta manera minimitzar les molèsties als usuaris/es.

Tanmateix, s'han aprofitat aquestes actuacions per poder comprovar l'estat interior dels dipòsits així com per fer-hi tasques de manteniment, com per exemple instal·lar comptadors de sortida o fer-ne el manteniment en cas que ja existissin. També s'han substituït vàlvules d'entrada o sortida i s'han ampliat els desguassos i, en algun cas, s'han eliminat alguns elements oxidats.      

Per altra banda, també ha finalitzat una actuació de millora i adequació del dipòsit de La Creueta. L'actuació, prevista en el Pla Director d'inversions de la xarxa de subministrament d'aigua, ha consistit en fer una sobrecoberta nova sobre el forjat existent del dipòsit, que es trobava en males condicions.

També s'han fet les portelles i els passos d'home nous amb materials inoxidables i s'ha aprofitat per fer una nova arqueta per al comptador de sortida de dipòsit. L'actuació s'ha desenvolupat amb suport d'una empresa externa.

Divendres, 3 Març, 2017 - 13:30
Error al visualitzar la imatge
AdjuntMida
imatge001.jpg9.97 KB
imatge003.jpg11.51 KB
imatge004.jpg15.22 KB
imatge005.jpg31.51 KB
imatge006.jpg41.89 KB