Mig milió d'euros d'inversió a la xarxa d'abastament d'aigua d'Arenys de Munt

La gestió municipal de l'aigua, exemple en el qual s'emmirallen altres municipis.
Des del 2014 Aigües d'Arenys ha destinat més de 8.800,00€ del seu fons social per a cobrir els rebuts de l'aigua dels col·lectius més vulnerables. Les inversions realitzades i les programades per al 2017 ja sumen mig milió d'euros.
 
En el darrer ple municipal l’ajuntament d’Arenys de Munt va aprovar el Pressupost Municipal 2017 en el qual s’inclou una nova partida d’inversió de 50.000 € per a la modernització de la xarxa d’abastament d’aigua d’Arenys de Munt. Aquest esforç inversor es suma a les inversions ja realitzades des de la remunicipalització del servei i que ascendiran a mig milió d’euros a finals de l’any 2017. Només l’any 2016 es van realitzar inversions per valor de 145.000 €, un ritme inversor que es mantindrà també durant l’any 2017.

Amb la remunicipalització del servei, any rere any, s’ha millorat en l’eficiència de la gestió per part d’Aigües d’Arenys. L’anterior concessionari, -SOREA-, va retornar la xarxa amb un rendiment inferior al que s’havia previst en el contracte, la qual cosa ha suposat més compra d’aigua a la mateixa empresa que domina el sector.

Malgrat les dificultats inicials que va haver d’assumir l’empresa municipal, els anys de treball i millora de la gestió pública del cicle integral de l’aigua a Arenys de Munt han estat determinants, esdevenint pioner en la remunicipalització i sent exemple en el qual s’emmirallen altres municipis que estan en un període de reflexió estratègica sobre l’oportunitat de canviar el model de gestió integral de l’aigua.

SOREA va augmentar un 35% el preu de venda d’aigua l’any 2013

Recentment SOREA ha criticat la remunicipalització de l’aigua alertant dels costos d’entrada, i posant l’exemple d’Arenys de Munt, obviant que un dels factors determinants de l’augment del rebut de l’aigua a Arenys de Munt ha estat l’augment que ha fet SOREA del 35% del preu de venda d’aigua l’any 2013, que se suma al baix rendiment de la xarxa que va deixar l’any 2011.

Si bé és cert que el preu promig de la tarifa de l'aigua a Arenys de Munt ha augmentat, la realitat és que la causa principal no ha estat la remunicipalització del servei. El considerable augment de la tarifa prové de l’important increment del preu de compra d’aigua en alta aplicada a la Xarxa Maresme Nord l’any 2013. Aquesta xarxa està gestionada per l'empresa SOREA i ha suposat un augment del preu de cost de l’aigua d’un 35% per al municipi d’Arenys de Munt. L'aigua provinent de la Xarxa Maresme Nord suposa aproximadament el 60% de l'aigua distribuïda per Aigües d'Arenys.

Aigües d’Arenys haurà invertit mig milió d’euros a finals de l’any 2017

Aigües d'Arenys, des que va assumir la gestió del servei d'aigua a finals de 2011 ha invertit en millores a la xarxa i les instal·lacions per tal d’incrementar-ne el rendiment, que era molt baix des del principi de la gestió traspassada per SOREA. Aquest fet ha condicionat les inversions dels primers anys. Per a l’exercici 2017 es preveu continuar amb un ritme d’inversions elevat per a continuar millorant l’eficiència i gestió de la xarxa d’abastament d’aigua potable a Arenys de Munt. Sumant les inversions realitzades des del 2011 a les previstes enguany, la xifra d’inversions ascendeix a mig milió d’euros.

Arenys de Munt es manté per sota de la mitjana del preu de l’aigua a Catalunya
Un element que s’ha posat sobre la taula per part de SOREA per a qüestionar la remunicipalització de l’aigua, ha estat el preu que han de pagar els usuaris per rebut. En les informacions aparegudes, Francesc Mayné (Director General de SOREA), adverteix que la remunicipalització del servei d'aigua pot comportar un augment de les tarifes i posa com a exemple la remunicipalització del servei d'aigua d'Arenys de Munt. Mayné afirma que la gestió directa del servei a Arenys de Munt ha suposat un increment de costos, que ha repercutit en una augment de la tarifa del 30%. A banda que la compra d’aigua a SOREA ha estat un factor determinant per l’augment del preu del rebut, cal posar de relleu que els cost per m3 d'aigua ha augmentat un 44% (de 0,959 €/m3 a 1,383 €/m3) a Catalunya i un 47% a la demarcació de Barcelona (de 1,042 €/m3 a 1,536 €/m3). Segons el mateix estudi el preu del m3 a Arenys de Munt es manté molt per sota d'ambdues mitjanes (1,188 €/m3).

El debat ha de ser rigorós tenint en compte que el model de gestió no és el factor determinant dels costos
Per poder comparar el preu de l’aigua a Arenys de Munt en el context de tot el país, es pot consultar el mapa del preu de l’aigua d’ús domèstic a Catalunya el 2016 publicat per l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquest mapa es pot comprovar que el cost per m3 no té relació directe amb la fórmula de gestió pública o privada. Municipis del Maresme gestionats per SOREA des de fa dècades mantenen preus per m3 que poden arribar a ser un 40% més cars que Arenys de Munt, com és el cas de Palafolls, mentre que per la banda baixa, trobem municipis de gestió municipal directe com és el cas de Sant Andreu de Llavaneres, que manté un preu un 23% per sota del preu per m3 respecte el nostre municipi.

Les xifres demostren que, més enllà del model de gestió públic o privat, en termes econòmics, els factors determinants en el cost real de l’aigua són la dimensió i fesomia del municipi, els seus recursos hídrics i la capacitat d’aprofitar economies d’escala. Més enllà del debat en termes mercantilistes, no podem obviar que la gestió pública facilita la implementació de polítiques que vetllin per l’interès general, tot aplicant el concepte d’estalvi i transparència en la gestió. Durant el període 2014-2016, Aigües d'Arenys ha destinat més de 8.800 €, mitjançant el seu Fons Social, a cobrir els rebuts de l'aigua i clavegueram dels col·lectius més vulnerables del nostre municipi.

Arenys de Munt participarà en el II CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA a la taula rodona sobre model de gestió
Aigües d’Arenys ha demostrat aquests anys que bona gestió no és patrimoni de les grans empreses. A més de millorar l’eficiència i acreditar solvència financera, s’han revertit els beneficis de la gestió en millorar la xarxa i aplicar polítiques en la tarifa que afavoreix els col·lectius més vulnerables.

Creiem oportú que el debat sobre el model de gestió de l’aigua ha de ser rigorós i transparent, i és per això que Aigües d’Arenys participarà el 22 de març en el II CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA que es celebrarà a l’Auditori de CosmoCaixa, a la taula rodona Model de gestió dels serveis del cicle de l’aigua a través del president de GUSAM, Josep Sánchez.

Divendres, 10 Febrer, 2017 - 14:34
Error al visualitzar la imatge