RESULTATS DE L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL “LA PETJADA”

Abans de finalitzar el curs 2015-2016 de l’Escola Bressol Municipal “La Petjada”, s’ha lliurat una enquesta de satisfacció a les famílies, per poder conèixer la seva opinió sobre diversos aspectes del centre, així com per poder obtenir una valoració general del mateix. Aquesta enquesta ha estat resposta i lliurada a l’escola per un 61% de les famílies.
La valoració general de l’Escola Bressol ha estat molt positiva, atès que, d’una puntuació entre zero i deu, s’ha obtingut una mitjana de 9,02 punts. Aquesta puntuació ha estat la més alta obtinguda en el darrers quatre cursos.  
Els aspectes que s’han valorat més positivament  són:

- La relació de les educadores amb els infants i les famílies, així com la implicació de l’equip docent, que generen un ambient afectuós i amable a l’escola.
- Les activitats de laboratori i projectes que realitzen els infants.
- La metodologia pedagògica emprada, basada sempre en les necessitats de l’infant i tenint en compte la seva evolució.
- La direcció del centre.
- La felicitat dels petits quan van a l’escola.
- L’horari obert d’atenció als pares i mares i l’horari d’acollida de matí i tarda.
- La qualitat de l’atenció rebuda (tracte personal, nivell d’informació, etc).
- Les sortides fora de l’escola (al parc, etc).

Els aspectes que han obtingut menys puntuació han estat:
- Les quotes del servei de menjador.
- La participació dels pares i mares en les activitats formals (AMPA, Consell Escolar, comissions, etc).

Aquesta bona valoració suposa un reconeixement a la dedicació i esforç de totes les persones implicades en aquest projecte, que treballen dia a dia per oferir  un servei públic de qualitat, sent conscients de la importància que l’escola bressol té en la vida dels infants. Alhora, els resultats de l’enquesta suposen una font de coneixement que ha de permetre continuar treballant amb rigor i compromís per a la millora de tots aquells suggeriments i/o aportacions que ens han indicat les famílies.

Dimecres, 3 Agost, 2016 - 10:29
Error al visualitzar la imatge