Signat el contracte programa per a la gestió del cicle integral de l'aigua

A poc a poc, però amb pas ferm, es van escurçant els terminis per a què GUSAM s.a. iniciï la gestió del cicle integral de l'aigua a Arenys de Munt. La signatura del contracte programa realitzada el dijous 28 d'abril referma la decisió presa pel Ple de l'Ajuntament i alhora defineix la forma i contingut de com s’ha de portar a terme l’encàrrec, tot regulant els drets i deures respecte a les relacions institucionals que hi haurà entre les dues entitats i principalment tots aquells aspectes relacionats amb el servei als quals GUSAM s.a. haurà de donar compliment.

Aquests tipus de documents són habituals i s'han demostrat necessaris en la gran majoria d'ajuntaments que compten amb empreses municipals per a l’execució de serveis municipals. Amb aquest contracte programa, Arenys de Munt i la seva empresa municipal també s'incorporen a una forma d'actuar que permet anticipar, a través de la planificació prèvia, la gestió del servei de l’aigua des de diferents òptiques però sempre amb una clara finalitat d’eficiència i efectivitat. Altres aspectes que regula el contracte programa es centren en la definició dels diversos compromisos que la societat municipal ha d’executar com a garantia de qualitat. Entre d’altres assumptes, en aquest document s’hi regulen els terminis i l'obligatorietat de realitzar un Pla director i l'estudi de tarifes del servei.  

L'acte es va realitzar al despatx d'alcaldia de l'Ajuntament d'Arenys de Munt entre el Sr. Carles Móra, alcalde i el Sr. Alfons Molons, president de GUSAM s.a. en presència de la secretària de la corporació municipal Sra. M. Carmen Muñoz.

Dimecres, 4 Maig, 2011 - 09:20
Error al visualitzar la imatge