Oferta Direcció Escola Bressol "La Petjada"

La plantilla de personal de l'Escola Bressol Municipal "La Petjada" està coberta per personal fix. Tot i així, ocasionalment cal realitzar contractacions temporals per tal de cobrir baixes o substitucions del personal fix.

Actualment està obert el procés de selecció per a cobrir temporalment la plaça de direcció de l'escola.

Les característiques i requisits d'aquest lloc de treball poden consulta-se en:

- descripció de l'oferta i

- anunci.