Resolució d'adjudicació del concurs de subministrament elèctric 2015-2016